• Projectaanpak Profit4SF
    Projectaanpak Profit4SF

Agile Projectaanpak

Om een succesvol project te realiseren is naast functionele en technische expertise ook structuur, methodologie en een goede communicatie noodzakelijk. Onze Salesforce implementatie projectaanpak is erop gericht om een succesvol project te kunnen realiseren op basis van het Salesforce.com platform. Elk project wordt gemanaged door een project manager die ook het unieke aanspreekpunt is voor onze klanten. Een Salesforce business consultant en een technisch Salesforce expert voeren de implementatie uit. Onze projecten worden enkel door gecertificeerde consultants uitgevoerd zodat de klant zeker kan zijn dat zijn projecten aan de hoogste kwaliteitseisen van Salesforce.com voldoen.

Als Salesforce.com Gold Alliance Partner staan wij bovendien continu in contact met de specialisten van Salesforce.com en kunnen wij de best practices van meer dan 10 jaar projectervaring aan de klant doorgeven.

Strategie
Het doel van de Strategie fase is het bepalen van de richting die uw bedrijf met het projectmanagement systeem van Salesforce op wenst te gaan. Welk traject wordt gevolgd bij het verder invullen van Salesforce binnen de organisatie. Hiertoe dient een prioriteitstelling gebaseerd op functionaliteit, klant¬segmentatie en de toe te passen kanalen te worden uitgewerkt. Tijdens de Discovery fase wordt het probleemgebied voor de organisatie duidelijk.

Start project
Als eerste zal een kick off van het project worden georganiseerd waarbij alle toekomstige Salesforce implementatie partner wordt betrokken. Het doel van de Workshop is het creëren van awareness. Nadat het projectteam is samengesteld kunnen de doelen definitief worden vastgesteld.

Algemene instellingen
Daarna zullen in grote lijnen de objecten worden bepaald die we gaan inrichten, alsook de functieprofielen, de taal en de organisatiestructuur. Tevens zullen de kerngebruikers huiswerk mee krijgen over de inhoud van velden (branches, soorten relaties etc.)

Inrichting
Voor de inrichting hanteert Profit4SF een Agile aanpak, gebaseerd op scrum. In deze fase gaan we samen met enkele key users van de processen, zoals vastgesteld in de scope, verder detailleren.

Profit4SF stelt aan de hand van de processen user stories op. Een user story is een beschrijving van een activiteit. Bijvoorbeeld: “Als medewerker van het business development team wil ik publieke en private partijen bijeenbrengen, alsmede fondsenwerving en projectmanagement kunnen doen en verslaglegging en informatie kunnen verstrekken aan derden”.

Deze user stories zullen we in de sprints verder uitwerken en vertalen naar functionaliteit in Salesforce. Ook gedurende de sprint kunnen er nieuwe user stories/wensen worden ingediend. Deze komen op een wensenlijst te staan. Na afloop van de sprint voor de volgende sprint kan worden gekozen welke user stories als eerste opgepakt moeten worden.

Sprints
De SCRUM aanpak van Profit4SF stelt een aantal sprints voor waarbij werkbare functionaliteit zal worden opgeleverd. Iedere sprint kent ook weer een aantal vaste stappen: het vaststellen van de user stories die deze fase kunnen worden opgepakt, het detailleren van de user stories, het bouwen en vervolgens het testen en goedkeuren van de gebouwde functionaliteit.

Uitrol (oplevering & training)
Tijdens deze periode zullen medewerkers intensief en grondig moeten testen of alle functionaliteit die in scope van dit project zit naar volle tevredenheid werkt en is opgeleverd. Alle punten die tijdens de acceptatierondes open zijn blijven staan of zaken die bij voortschrijdend inzicht toch nog aanpassing behoeven, kunnen nu worden aangepast.

Daarna kan een gebruikerstraining volgen. Waarbij de handleiding gebaseerd is op de eigen inrichting van Salesforce.