Eqraft ontwikkelt wereldwijd sorteer-, weeg- & verpakkingsoplossingen voor uien, aardappelen en bulk.
Hun vakmanschap strekt zich uit van engineering en assemblage tot volwaardige automatisering.

Doelstellingen Salesforce implementatie
Voor de switch naar het Salesforce platform hield Eqraft hun klantenbestanden bij in hun ERP systeem.
Het ERP systeem is zo ontworpen dat het voor het verwerken van orders en facturatie perfect is, maar
bij het opbouwen van een klantbeeld ernstig tekort schiet. De voornaamste doelstelling was dan ook het
creëren van een eenduidig beeld van de klanten en het inzichtelijk maken van de bedrijfsprocessen.
Profit4SF heeft tijdens de implementatie het ERP systeem gekoppeld met het Salesforce platform. Zo
behield Eqraft haar opslag in het factureringsysteem, maar werd tegelijkertijd door de koppeling een
effectievere werkwijze geïntroduceerd. Sales en orders, leads en facturatie zijn moeiteloos met elkaar
verbonden, waardoor Eqraft direct de vruchten van plukt gezien de enorme groei die zij op dit moment
doormaken.